ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
เลขที่  229 หมู่ที่ ตำบลคลองคะเชนทร์   ถนนเลี่ยงเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร    รหัสไปรษณีย์   66000
 
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 056 608830     
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.