สถานที่ตั้ง แผนผัง

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  227 หมู่ที่ 3 ตำบล
คลองคะเชนทร์   ถนนเลี่ยงเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร    รหัสไปรษณีย์   66000
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 056 608830
 
 แผนที่โรงเรียน2558 ai new
 
แผนผังอาคารเรียน
 1679892971595
1679892980088
1679892983007