ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  229 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์   ถนนเลี่ยงเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร    รหัสไปรษณีย์   66000
           เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 056 608830     
           Website  : http//:www.slp.ac.th
           Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีเขตพื้นที่บริการใน  ตำบลคลองคะเชนทร์ หมู่ 7  ตำบล เมืองเก่า หมู่ 3 , 5 , 8 , 10 ตำบล รังนก หมู่ 3 , 5  ตำบล ท่าหลวง  หมู่  1  ถึง หมู 10  ตำบล โรงช้าง หมู่  1 ถึง  7
 Screenshot 2023 07 22 140732
DataSchool.jpg2566 3 5 9