ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
กิจกรรมพิธีน้อมบูชาครู กตัญญูกตเวที ปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดย ท่านผอ.สุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รองผอ.และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดพิจิตร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ท่าน ผอ.มอบรางวัลตอบปัญหา คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 #"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart"#
29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาในภาคเช้า และเวียนเทียนวันวิสาขบูชาในภาคค่ำ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูไหว้ศาลพระภูมิกับศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561
is bluehost good
กิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ipage vs bluehost
ภาพข่าวกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนปี2562

 
 
 
 
 
 width=งานวันครู 16 มกราคม 2562
ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต
 
 width=งานวันครู 16 มกราคม 2562
ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต
 
 width=งานวันครู 16 มกราคม 2562
ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต
 

25 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนที่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
24 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนที่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
14 กันยายน 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)(รายละเอียด)
14 กันยายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ยกเลิกรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
14 กันยายน 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
23 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
8 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณา เปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการอื่นตามมาตรา 38ค (2) ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่าง (รายละเอียด)
2 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(รายละเอียด3)(รายละเอียด4)
1 สิงหาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และโอนข้าราชการอื่นตามมาตรา 38ค(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งอื่นตามมาตรา 38ค(2) ที่ว่าง (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
10 กรกฏาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) (รายละเอียด1)(รายละเอียด2) (รายละเอียด3)
22 มิถุนายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
21 พฤษภาคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนตะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
4 เมษายน 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
30 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
12 มีนาคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
6 มีนาคม 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
27 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (รายละเอียด)
26 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (รายละเอียด)
22 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ(รายละเอียด)
14 กุมภาพันธ์ 2561    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ(รายละเอียด)
14 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียด)
12 มกราคม 2561   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
22 ธันวาคม 2560    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)