Black Ribbon
ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
ผู้บริหาร ร.ร.สระหลวงพิทยาคมและคณะบุคลากรร่วมพิธีในงานวันครูประจำปี 2560 ณ วัดท่าหลวง
ผู้บริหาร ร.ร.สระหลวงพิทยาคมและคณะบุคลากรร่วมพิธีในงานวันครูประจำปี 2560 ณ วัดท่าหลวง
ผู้บริหาร ร.ร.สระหลวงพิทยาคมและคณะบุคลากรร่วมพิธีในงานวันครูประจำปี 2560 ณ วัดท่าหลวง
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่สอบได้เป็นผู้อำนวยการ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนำบุคลากร ใส่บาตรทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560
ท่านผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริต์มาส 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต
ท่านผอ.สุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครู มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
is bluehost good
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
ผอ.สุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 27 ม.ค. 2560
is bluehost good
w20w21w22

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2560 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี 2560 คลิกที่นี่
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี 2560 คลิกที่นี่
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 คลิกที่นี่
รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี่
รายการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ครูที่ปรึกษากิจกรรม สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมและจำนวนการรับสมัคร คลิกที่นี่
กรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดทำข้อมูลบุคคลในครอบครัว ที่อยู่และประวัติการศึกษาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เอกสารการกรอกข้อมูล หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 รายละเอียดการกรอกข้อมูล(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.41
3 มีนาคม 2560 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (รายละเอียด)
15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
31 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
31 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
27 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
27 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(รายละเอียด)
27 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(รายละเอียด)
13 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
13 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(รายละเอียด)
13 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(รายละเอียด)
6 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
9 ธันวาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ (รายละเอียด)
24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการอื่นตามมาตรา 38 ค(2) (รายละเอียด)
24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รายละเอียด)
15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี (รายละเอียด)
11 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. (รายละเอียด)
11 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. (รายละเอียด)
11 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนการจัดสัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
22 ตุลาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 (รายละเอียด)
21 ตุลาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 (รายละเอียด)
17 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Cambridge University Press เรื่อง A PRACTICAL ELT WORKSHOP สู่ความเป็นเลิศสากลในศตวรรษที่21 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด)
1 กันยายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
26 สิงหาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
15 สิงหาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
9 สิงหาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
4 สิงหาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
24 มิถุนายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มิถุนายน 2559
หนังสือ สพม.41 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04271/ว3155 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่องขอใช้ฐานบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว) เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน (รายละเอียด)
16 มิถุนายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
13 มิถุนายน 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สอบแข่งขันได้สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ลำดับที่ 27-106 เรื่อง เชิญประชุมรับฟังคำชีอแจงการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
6 มิถุนายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
31 พฤษภาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (รายละเอียด)
24 พฤษภาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประกาศ)(รายละเอียดสายบริหาร)(รายละเอียดสายการสอน)(แบบคัดค้านฯ)
23 พฤษภาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ประกาศ)(รายละเอียดสายบริหาร)(รายละเอียดสายการสอน)(แบบคัดค้านฯ)
18 พฤษภาคม 2559
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)
11 พฤษภาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (43.21.15.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
16 มีนาคม 2559
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
16 มีนาคม 2559
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล(โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวค)) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(รายละเอียดแก้ไข)
9 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ , สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)(รายละเอียด)
9 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ (รายละเอียด)
9 มีนาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ(A.T.C.) (รายละเอียด)
3 มีนาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (รายละเอียด)
1 มีนาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด (รายละเอียด)
29 กุมภาพนธ์ 2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเว็บไซต์โรงเรียนเป็นสถานีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (รายละเอียด)
26 กุมภาพนธ์ 2559
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
23 กุมภาพนธ์ 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด (รายละเอียด)
8 กุมภาพนธ์ 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (รายละเอียด)
29 มกราคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (รายละเอียด)
21 มกราคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลากรคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
20 มกราคม 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียด)
8 มกราคม 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)
6 มกราคม 2559
แบบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา สพม.๔๑ เกมส์ (รายละเอียด)
6 มกราคม 2559
สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
6 มกราคม 2559
รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพม.41 (รายละเอียด)
4 มกราคม 2559
รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพม.41 (รายละเอียด)
3 ธันวาคม 2558
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (รายละเอียด)
สาระน่ารู้
ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การนัดดูสถานที่เพื่อออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |ประกาศร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร1.1 เอกสาร1.2 เอกสาร2.1 เอกสาร2.2
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |ประกาศขายทอดตลาดปี59 รายละเอียด ราคากลางที่ปรับปรงุ โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด คลิกดูรายละเอียด รายละเอียด2
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |เรียกสอบราคาจ้างราคารถบัส ประกาศ | รายละเอียดระยะกำหนดราคากลาง
ระกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารทรงไทยประยุกต์ ประกาศ| รายการปริมาณราคา
http://www.secondary41.go.th/pic_data/h1.jpg
คนเปลี่ยนโลก (โรงเรียนมีชัยพัมนา)
  
ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)