ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ
วันที่ 14 เมษษยน 2561 ท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำคณะครู ร่วมงานส่งเสริม งานท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร
12 เมษษยน 2561 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง นำคณะครู รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร
11 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครู รดน้ำขอพร ท่านไพทูรย์ แก้วทอง ท่าน ท่านพิภพ กาญจนะ และท่านรองวิรัตน์ ศิริอ่อน
11 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครู รดน้ำขอพร ท่านไพทูรย์ แก้วทอง ท่าน ท่านพิภพ กาญจนะ และท่านรองวิรัตน์ ศิริอ่อน
6 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมงาน รื่นเริงใจ อุ่นไอรัก สล.พ. ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต
วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต
วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต
วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต
วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้าและเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้าและเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้าและเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
กิจกรรม น้องส่งพี่ SLP#24 Photo by: ครูวรวุฒิ ศิริอ่อน Publish : ICT SLP
กิจกรรม น้องส่งพี่ SLP#24 Photo by: ครูวรวุฒิ ศิริอ่อน Publish : ICT SLP
กิจกรรม น้องส่งพี่ SLP#24 Photo by: ครูวรวุฒิ ศิริอ่อน Publish : ICT SLP
is bluehost good
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ประจำปีการศึกษา  2561 คลิกที่ดูที่ระดับชั้น ม.2  ม.3   ม.5   ม.6
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน(รอบ 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
v
ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินโรงเรียน แบบ ปชช 2561 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี 2561 คลิกที่นี่
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าใหม่ประจำปี 2561 คลิกที่นี่
Untitled 1
ภาพข่าวกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
วันที่ 14 เมษษยน 2561 ท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำคณะครู ร่วมงานส่งเสริม งานท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน ผักและผลไม้ ณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 12 เมษษยน 2561 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง นำคณะครู รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครู รดน้ำขอพร ท่านไพทูรย์ แก้วทอง ท่าน ท่านพิภพ กาญจนะ และท่านรองวิรัตน์ ศิริอ่อน คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมงาน รื่นเริงใจ อุ่นไอรัก สล.พ. คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้า และเวียนเทียน ภาคค่ำ ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมสังสรรค์ปีใหม่ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้ากำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม
สาระน่ารู้
ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การนัดดูสถานที่เพื่อออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |ประกาศร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร1.1 เอกสาร1.2 เอกสาร2.1 เอกสาร2.2
transcript60 2