ยินดีตอนรับสู่รั้วโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
กิจกรรมพิธีน้อมบูชาครู กตัญญูกตเวที ปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดย ท่านผอ.สุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม รองผอ.และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดพิจิตร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ท่าน ผอ.มอบรางวัลตอบปัญหา คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 #"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart"#
29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาในภาคเช้า และเวียนเทียนวันวิสาขบูชาในภาคค่ำ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูไหว้ศาลพระภูมิกับศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561
is bluehost good
ภาพข่าวกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 รงเรียนสระหลวงพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง กล่าวเปิดงาน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ณ หอประชุมติดแอร์คุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดพิจิตร คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำทีมรองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล(World Class Standard School) รุ่นที่ 3 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 งานประชาธิปไตย ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 พิธีน้อมบูชาครู ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ ประเภทเนตรนารีรุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหาร นำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ ในภาคเช้าและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ในภาคค่ำ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมคณะครูไหว้ศาลพระภูมิกับศาลตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ในช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เมษษยน 2561 ท่านผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำคณะครู ร่วมงานส่งเสริม งานท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน ผักและผลไม้ ณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 12 เมษษยน 2561 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง นำคณะครู รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครู รดน้ำขอพร ท่านไพทูรย์ แก้วทอง ท่าน ท่านพิภพ กาญจนะ และท่านรองวิรัตน์ ศิริอ่อน คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมงาน รื่นเริงใจ อุ่นไอรัก สล.พ. คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 24 หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561 คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภาคเช้า และเวียนเทียน ภาคค่ำ ในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสุนทร เข็มทอง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมสังสรรค์ปีใหม่ หอประชุมคุ้มบัณฑิต คลิกชมภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการ สุนทร เข็มทอง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนสายวัฒนธรรมหน้ากำแพงแห่งความภักดี คลิกชมภาพกิจกรรม
สาระน่ารู้
ประกาศสอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การนัดดูสถานที่เพื่อออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |ประกาศร่างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |การจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม|เรื่อง |เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร1.1 เอกสาร1.2 เอกสาร2.1 เอกสาร2.2